Press "Enter" to skip to content

ประวัติความเป็นมาของกีฬาสโนว์บอร์ด

สโนว์บอร์ดนั้น ในอดีต คงจะไม่เป็นที่คุ้นสักเท่าไหร่ แต่ว่าตอนนี้ กีฬาสโนบอดนั้นได้กลายเป็นกีฬาประเภทใหม่ซิ่งกำลังเป็นที่นิยม ทั่วทั้ง สหรัฐฯโดยในเฉพาะ กลุ่มวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 25 ปี จากอดีตเป็นเพียงแค่กีฬาใต้ดินของกลุ่มวันรุ่นเท่านั้น สโนว์บอร์ดที่นิยมอย่างกว้างขวาง โดยสาวๆและถูกพัฒนาโดยเชอร์แมน ป๊อบแพน ในปี ค.ศ 1965

ต่อมาในปี 1994 สมาคมสโนว์บอร์ดนานาชาติ ได้ถูกก่อตั้งขึ้น และใน 4 ปีต่อมา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศได้ เรียกร้องให้นำกีฬาสโนว์บอร์ดบรรจุไว้ในการแข่งขัน และทำให้สโนว์บอร์ดได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในกีฬาประเภทสกี ที่โอลิมปิกฤดูหนาวในครั้งที่ 18 ปี ค.ศ 1998
ที่ จังหวัดนางาโนะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ทำให้ยอดขาย
สโนว์บอร์ดสูงขึ้นเป็น 1.58 ล้านบอร์ดต่อ ปี