Press "Enter" to skip to content

ประวัติความเป็นมาของกีฬาโปโลน้ำ

โปโลน้ำเป็นกีฬาเดียวที่เล่นบนน้ำด้วยลูกบอล ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่มีการเล่นโปโลน้ำกันเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1860 โดยกลุ่มนักกีฬาทางน้ำ (Aquatic sportman) ของอังกฤษ เบื่อต้องการบรรเทาความเบื่อหนายของผู้เข้าชมการแข่งขันว่ายน้ำ ในการเล่นครั้งแรกนี้ พวกเขามีผู้เล่นเพียงข้างละ 3 คนเท่านั้น แล้วในการเล่นครั้งแรกนี้ยังไม่มีผู้รักษาประตู ซึ่งประสบผลสำเร็จ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ชมอย่างล้นหลาม จนกระทั่งเกิดการประชุมของคณะกรรมการเพื่อร่างกฎเกณฑ์ของการเล่น ฟุตบอลน้ำขึ้น ในปี ค.ศ. 1870 ที่สมาคมการว่ายน้ำที่ลอนดอน

อีก 6 ปีต่อมาในปี ค.ศ. 1876 ได้มีการร่างกฎเกณฑ์ขึ้นมา กำหนดให้มีผู้เล่น 7 คน ควบคุมโดยผู้ตัดสินบอล 1 คน และผู้ตัดสิน ประตู 2 คน ผู้เล่นจะดำน้ำหรือ กระโดด เข้าไปทำประตูได้ และเปลี่ยนชื่อเป็นโปโลน้ำ

ต่อมาอีก 4 ปี ในปี ค.ศ. 1880 ได้มีการโต้แย้งการการเล่นระหว่างทีมสก๊อตแลนด์กับทีมอังกฤษ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์การเล่นฟุตบอลน้ำ โดยตีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ดั้งนั้นในปี ค.ศ. 1885 สมาคทนักว่ายน้ำสมัคเล่นของอังกฎษ ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์การเล่นอีกครั้ง เพื่อให้กฎเกณฑ์นั้นตายตัว โดยให้ทุกทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโปโลน้ำ ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ร่าง ขึ้นใหม่ทั้งหมด