Press "Enter" to skip to content

ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล

กีฬาฟุตซอลเริ่มมีการเล่นครั้งแรกในประเทศแคนนาดา เมื่อปี พ.ศ. 2397 เนื่องจากหน้าหนาว มีหิมะคลุมทั่วบริเวณ สนามฟุตบอลทำให้ไม่สามารถเล่นฟุตบอลกลางแจ้งได้จึงหันมาเล่นฟุตบอลในโรงยิมบาสเกตบอลเป็นสนามแข่ง ทำให้ช่วงนั้นเรียกกีฬานี้ว่า ซอกเกอร์ในร่ม

ในปี พ.ศ. 2473 ประเทศอุรุกวัย ได้นำกีฬาซอกเกอร์ในร่ม ไปเล่นในสนามบาสเกตบอลในการเล่นทั้งภายในและภายนอกอาคาร เลยทำให้ซอกเกอร์ในร่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
ในปี พ.ศ. 2475 ได้ บัญญัติกฎเพื่อใช้เป็นมาตรฐานควบคุมกีฬาซอกเกอร์ใรร่มนี้เเละเปลี่ยนชื่อเป็น ฟุตซอล และใช้มาจนถึงทุกวันนี้ กีฬาชนิดนี้ก็แพร่หลายจนเป็นที่นิยมทั่วทั้งทวีปอเมริกาใต้ ทวีปยุโรป และแพร่กระจายไปทั่วโลก
ในปี พ.ศ. 2508 ได้มีการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติเป็นครั้งแรก แล้วทีมที่ได้รับรางวัน ชนะเลิศ เป็นของประเทศปารากวัย จากนั้นต่อมาก็ก็มีการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติมาเรื่อยๆ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 มีการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกขึ้นที่ประเทศบราซิล แล้วทางเจ้าภาพบลาซิลเองก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2532 สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทษได้เริ่มเข้ามาจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแซมป์โลกอย่างเป็นทางการ เรื่อยมา