Press "Enter" to skip to content

Tag: ฟุตซอลนานาชาติ

ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล

กีฬาฟุตซอลเริ่มมีการเล่นครั้งแรกในประเทศแคนนาดา เมื่อปี พ.ศ. 2397 เนื่องจากหน้าหนาว มีหิมะคลุมทั่วบริเวณ สนามฟุตบอลทำให้ไม่สามารถเล่นฟุตบอลกลางแจ้งได้จึงหันมาเล่นฟุตบอลในโรงยิมบาสเกตบอลเป็นสนามแข่ง ทำให้ช่วงนั้นเรียกกีฬานี้ว่า ซอกเกอร์ในร่ม