ประวัติเทควันโดที่คุณอาจจะไม่รู้

ประวัติเทควันโด

เทควันโดเป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดมาจากกลุ่มชนชาติในประเทศเกาหลี มีประวัติยาวมานานนับพันปี ต่อมาในปี ค.ศ. 1950 ได้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการต่อสู้ในยุดโบราณหลายรูปแบบขึ้น เป็นครั้งแรกและให้ชื่อว่า เทควันโด ผู้คิดค้นกีฬาเทควันโด คือ นายพล ชอยฮองไฮ ซึ่งปัจจุบันรูปแบบของกีฬาเทควันโด ได้ไปอยู่ที่แคนาดาแล้ว ตั้งสหพันธ์ ITF เทควันโดเกาหลีใต้เป็นของ WTF เดิมเป็นหนึ่งเดียวกันกับ สำนักคุกกิวอน โดยปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น KUKKIWON ACADEMY สถาบันการศึกษาเทควันโดของโลก Continue reading “ประวัติเทควันโดที่คุณอาจจะไม่รู้”